Individuální výcvik ve vedení třídnických hodin

nabidka TH 7

Ve spolupráci se školami v rámci návaznosti na společně realizované adaptační kurzy tak vznikl systém společně vedených třídnických hodin, ve kterých si postupně naše psycholožka Mgr. Jana Lidická s třídními učiteli předává míru zapojení do vedení hodiny a zaměřuje se zejména na metodickou podporu a edukaci pedagogů v této formě práce.

Výcvik sestává z 5 společně vedených třídnických hodin, které zprvu vede samostatně psycholožka Agentury Wenku (AW) za náslechu pedagoga a jeho součinnosti v diskusích, následně je program veden v tandemu psycholožky a pedagoga a závěrečné hodiny vede samostatně třídní učitel/ka za náslechu a podpory psycholožky AW. Každé hodině předchází společná konzultace a příprava a po každé hodině také následuje společná reflexe, které jsou klíčem pro osobní rozvoj pedagogů v této formě práce a jádro vzdělávací části projektu probíhá právě v těchto individuálních konzultacích.

Výcvik zahrnuje celkem 20 hodin společné práce s pedagogem.

Program lektoruje psycholožka AW Mgr. Jana Lidická.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 1579/2020-2-5.

Cena: 15 000 Kč (20 hod. výcviku pro jednoho pedagoga, 5 TH pro jeho třídu)

Cena je stanovena dle schválené akreditace. V případě zapojení více pedagogů/tříd z jedné školy rádi připravíme individuální nabídku. Napište nám.

Cena zahrnuje:

  • 5 třídnických hodin vedených ve spolupráci třídního učitele a psycholožky AW Mgr. Jany Lidické,
  • 5 konzultací před realizací samotné TH a 5 po jejím ukončení,
  • 3 hodiny přípravných konzultací a 2 hodiny reflektivních setkání po ukončení společné práce,
  • osvědčení pro účastníky s akreditací MŠMT,
  • dopravu psycholožky v oblasti Prahy a středních Čech,
  • materiální zajištění programu.

Cena nezahrnuje:

  • náklady na zajištění prostor pro realizaci TH i konzultací,
  • náklady na dopravu psycholožky do ostatních krajů,
  • občerstvení.

Ve spolupráci se školou, kde realizujeme společně vedené třídnické hodiny, jsme vytvořili metodický materiál na vedení třídnických hodin na středních školách a víceletých gymnáziích, v případě zájmu si jej můžete stáhnout zde.