Akreditace

Akreditace DVPP

Agentura Wenku s.r.o. získala akreditaci instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v říjnu 2019.

Vzdělávací semináře v oblasti vedení třídnických hodin, zaměřené na podporu pedagogů v navazování na společně realizované adaptační kurzy, opakovaně realizujeme již několik let na základě požadavků našich klientů. Získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR tak dodává naší společné činnosti patřičnou váhu a umožňuje pedagogům doložit obětovaný čas a energii oficiálně v rámci rozšiřování své odborné kvalifikace a profesního růstu.

Akreditace Agentury Wenku s.r.o. jako vzdělávací instituce vešla v platnost dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1. Náhled akreditace.

Aktuálně akreditované semináře:

Metodika vedení třídnických hodin Č.j.: MSMT- 27824/2019-1-732. Platnost akreditace do 14. 10. 2022. Náhled rozhodnutí.

Výcvik ve vedení třídnických hodin Č.j.: MSMT- 1579/2020-2-5. Platnost akreditace do 10. 3. 2023. Náhled rozhodnutí.

V lednu 2021 jsme podali žádost o akreditaci webináře na téma „Třídnická hodina online“ a semináře i webináře na téma „Práce s konflikty v třídním kolektivu".

Odborným garantem akreditace a lektorkou seminářů je naše psycholožka Mgr. Jana Lidická.

Více o programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT zde.