Metodika vedení třídnických hodin

nabidka TH

V rámci 1. bloku na téma „Třídnická hodina obecně“ si spolu s účastníky vyjasňujeme celkové pojetí a smysl třídnické práce. Vycházíme z předpokladu, že výsledné postupy mohou být hodně rozdílné, nicméně základem efektivní třídnické práce je postoj třídního učitele, který stojí v pozadí a vytváří celkový rámec a atmosféru, tedy i výsledný efekt. V průběhu prvního bloku se vedle společného ujasnění významu třídnických hodin zaměřujeme na jejich strukturu, pojetí a styl třídnické práce, stejně jako na praktické náležitosti, které jej provází.

Druhý blok je věnován tématům a metodám třídnických hodin. V závěrečném shrnutí tohoto bloku vedeme účastníky k tomu, aby sami nahlédli styl třídnické práce a metody, které vyhovují jejich osobnímu stylu tak, aby jejich práce se skupinou byla autentická.

Ve třetím bloku se ve společné diskusi zaměřujeme na možná rizika, zkušenosti z realizace třídnických hodin a v neposlední řadě na krizový plán pro práci s emocemi.

Program je veden formou interaktivního semináře. Většina témat je uváděna společnou diskusí a mapováním potřeb a zkušeností účastníků tak, aby výstupy nasedaly na jejich reálnou práci se třídami. Výstupy a fakta jsou tak vyvozovány převážně z diskuse a společné tvorby. V rámci semináře si účastníci mimo jiné sami na sobě vyzkouší několik metod třídnických hodin.

Termíny:

Středa 12. 5. 2021 14:00 - 19:00 - webinář  PŘIHLÁŠKA on-line

LAST MINUTE nabídka - při přihlášení více kolegů z jedné školy 20% sleva na společnou fakturaci

Přihlašovací formulář není primárně určen pro vzdělávací akce tohoto webu. Na novém pracujeme.

Omluvte prosím některé nelogičnosti.


Máte zájem o tento program pro Vaši sborovnu? Napište nám.