Nabízíme

Nabízíme

Metodika vedení třídnických hodin

Pětihodinový vzdělávací seminář pro pedagogy druhého stupně základních škol, středních škol a víceletých gymnázií, v rámci kterého nahlédneme možnosti i úskalí práce na vztazích a atmosféře třídního kolektivu.

 

Více informací

nabidka TH mini

Třídnická hodina online – webinář

Čtyřhodinový vzdělávací seminář pro pedagogy středních škol, víceletých gymnázií i druhého stupně základních škol na téma, jak pracovat s třídním kolektivem v rámci distančního vzdělávání.
 

Více informací

nabidka TH 1 mini

 

Práce s konflikty v třídním kolektivu

Jednodenní interaktivní seminář/webinář, v rámci kterého se zaměříme na poodhalení roušky pochodů v pozadí konfliktních situací i našich přirozených tendencí k reagování. Současně nahlédneme možnosti jiných cest reagování a také si je společně vyzkoušíme.

Více informací

nabidka TH 2 mini

Nároky třídnické práce v době pandemie - online setkání

Kdy jindy byly na třídní z pohledu jejich práce s žáky kladeny větší nároky, než v dnešní době? Kdy jindy by třídní potřebovali podporu než dnes? Nabízíme proto možnost potkat se s kolegy, kteří řeší podobné situace a v moderovaném a strukturovaném prostoru nahlédnout témata, která řešíme, v poněkud odlišném světle.

Více informací


nabidka TH 6 mini

Individuální výcvik ve vedení třídnických hodin

Ojedinělý výcvikový modul akreditovaný MŠMT zahrnuje sérii 5 třídnických hodin v kombinaci s 10 hodinami přípravných a reflektivních konzultací s třídním učitelem. Primární pozornost je tak věnována zejména podpoře pedagoga v přípravě a vedení hodin a jejich reflektování tak, aby bylo možné ze společných hodin vytěžit co nejvíce pro další vlastní praxi.

Více informací

nabidka TH 7 mini

Adaptační kurzy - individuální spolutvorba

Adaptační kurzy realizujeme s velkou láskou. Jsme si nicméně vědomi, že není nad to, když kurz realizují sami učitelé, kteří pak na procesy započaté na kurzu navazují v průběhu školního roku. Takové propojení školy se žáky ve vztahové rovině a jeho efekt jsou k nezaplacení. Rádi se s Vámi podělíme o naše know-how a pomůžeme Vám, jak se do kurzu ve vlastní režii pustit.  

Více informací

nabidka AK mini