Práce s konflikty v třídním kolektivu

nabidka TH 2

Osmihodinový prožitkový vzdělávací seminář pro pedagogy základních i středních škol.

Seminář je dělen do čtyř tematických bloků v délce 90 min.

Webinář proběhne přes online konferenční rozhraní Zoom.us. Vzhledem k interaktivní povaze setkání bychom prosili o připojení i s kamerou a zvukem zapojeným přes sluchátka (z důvodu zajištění soukromí pro sdílení účastníků).

Prezenční seminář probíhá dle možností aktuální situace v Praze, či dle domluvy v prostorách Vaší školy.

Termíny:
otevřené termíny pro veřejnost budou vypsány po udělení akreditace v březnu 2021.
V případě zájmu o absolvování webináře v období leden-únor bez akreditace napište nám.

Seminář je koncipován pro kapacitu 10-15 účastníků, webináře otevíráme již od počtu 3 účastníků.

Lektor: Mgr. Jana Lidická

Vzdělávací program byl podán k akreditaci MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dne 4.1.2021, a to jak v prezenční, tak online formě. Předpokládaný termín akreditace únor 2021.

Máte zájem o tento program pro Vaši sborovnu? Napište nám.

Zaváděcí cena v neakreditované verzi 1250 Kč

Cena zahrnuje:

  • 8 vyučovacích hodin webináře/semináře vedeného psycholožkou Agentury Mgr. Janou Lidickou, celková časová dotace webináře včetně přestávek je 7,5 hod (4 bloky á 90 min rozděleny 30min psychohygienickými pauzami),
  • osvědčení o absolvování webináře/semináře,
  • technickou podporu pro připojení k webináři,
  • materiální zajištění semináře.