Vzdělávání Wenku

  • Titulní stránka

Agentura Wenku s.r.o.

Agentura Wenku s.r.o. je od svého založení v roce 2008 cestovní kanceláří zaměřenou na školy. Již od samého počátku se specializujeme především na tématiku adaptačních a stmelovacích kurzů a navazujících programů, na které jsme v roce 2016 získali certifikaci programů školské primární prevence. Naše zkušenosti s prací s třídními kolektivy jsme postupně začali předávat nejen novým kolegům, ale otevřela se i poptávka po vzdělávání a metodické podpoře pedagogů. Kudy tedy vedla naše cesta k seminářům a vzdělávacím programům, které Vám dnes nabízíme?

Více informací

Nabízíme

Metodika vedení třídnických hodin

Pětihodinový vzdělávací seminář pro pedagogy druhého stupně základních škol, středních škol a víceletých gymnázií, v rámci kterého nahlédneme možnosti i úskalí práce na vztazích a atmosféře třídního kolektivu.
 

Více informací

nabidka TH mini

Třídnická hodina online – webinář

Čtyřhodinový vzdělávací seminář pro pedagogy středních škol, víceletých gymnázií i druhého stupně základních škol na téma, jak pracovat s třídním kolektivem v rámci distančního vzdělávání.
 

Více informací

nabidka TH 1 mini


Práce s konflikty v třídním kolektivu

Jednodenní interaktivní seminář/webinář, v rámci kterého se zaměříme na poodhalení roušky pochodů v pozadí konfliktních situací i našich přirozených tendencí k reagování. Současně nahlédneme možnosti jiných cest reagování a také si je společně vyzkoušíme.

Více informací

nabidka TH 2 mini

Nároky třídnické práce v době pandemie - online setkání

Kdy jindy byly na třídní z pohledu jejich práce s žáky kladeny větší nároky, než v dnešní době? Kdy jindy by třídní potřebovali podporu než dnes? Nabízíme proto možnost potkat se s kolegy, kteří řeší podobné situace a v moderovaném a strukturovaném prostoru nahlédnout témata, která řešíme, v poněkud odlišném světle.
 

Více informací

nabidka TH 6 mini

Individuální výcvik ve vedení třídnických hodin

Ojedinělý výcvikový modul akreditovaný MŠMT zahrnuje sérii 5 třídnických hodin v kombinaci s 10 hodinami přípravných a reflektivních konzultací s třídním učitelem. Primární pozornost je tak věnována zejména podpoře pedagoga v přípravě a vedení hodin a jejich reflektování tak, aby bylo možné ze společných hodin vytěžit co nejvíce pro další vlastní praxi.

Více informací

nabidka TH 7 mini

Adaptační kurzy - individuální spolutvorba

Adaptační kurzy realizujeme s velkou láskou. Jsme si nicméně vědomi, že není nad to, když kurz realizují sami učitelé, kteří pak na procesy započaté na kurzu navazují v průběhu školního roku. Takové propojení školy se žáky ve vztahové rovině a jeho efekt jsou k nezaplacení. Rádi se s Vámi podělíme o naše know-how a pomůžeme Vám, jak se do kurzu ve vlastní režii pustit.  

Více informací

nabidka AK mini

Akreditace DVPP

Agentura Wenku s.r.o. získala akreditaci instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v říjnu 2019.

Vzdělávací semináře v oblasti vedení třídnických hodin, zaměřené na podporu pedagogů v navazování na společně realizované adaptační kurzy, opakovaně realizujeme již několik let na základě požadavků našich klientů. Získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR tak dodává naší společné činnosti patřičnou váhu a umožňuje pedagogům doložit obětovaný čas a energii oficiálně v rámci rozšiřování své odborné kvalifikace a profesního růstu.

Více informací

Primární prevence a certifikace

Agentura Wenku se v rámci svých programů pro třídní kolektivy zaměřuje zejména na oblast adaptačních a stmelovacích kurzů a navazujících programů, pro které jsme v roce 2016 získali certifikaci programů školské primární prevence pro oblast šikany. Do oblasti prevence dále míříme právě skrze podporu a vzdělávání pedagogů v tématech práce s třídním kolektivem.

Více informací