Třídnická hodina online

nabidka TH 1

Čtyřhodinový vzdělávací seminář pro pedagogy středních škol, víceletých gymnázií i druhého stupně základních škol na téma, jak pracovat s třídním kolektivem v rámci distančního vzdělávání.

Třídnické hodiny považujeme za nedílnou součást školního roku. V aktuální situaci, kdy většina školního roku probíhá formou distančního vzdělávání, se setkáváme s tím, že ani učitelé, kteří třídnické hodiny běžně dělají a v prezenční formě snadno sáhnou k široké škále témat a metod, najednou neví, jak v online prostoru s tématem třídnických hodin naložit. Problémy s tím, že někdo nechce mluvit, vše trvá déle, co když otevřu téma, se kterým si nebudu vědět rady, a další témata a obavy, na která s učiteli běžně narážíme, najednou vystupují ještě výrazněji. Z psychologického pohledu je nicméně právě tato forma práce s žáky v dnešní době ještě potřebnější než kdy jindy. A to jak z pohledu podpory motivace a efektivity vzdělávání, tak pro vztah mezi třídou a třídním učitelem, a zejména pak pro udržení zdravé atmosféry uvnitř kolektivu, na kterou bude možné při prezenčním setkání opět dobře a bezpečně navázat.

Termíny:
V tuto chvíli není vypsaný žádný otevřený termín.

Máte o webinář zájem?  Napište nám.